Onderzoek naar misstanden rond campus in Maastricht

Forensisch onderzoek moet uitwijzen wat fout is gegaan in de tien jaar voorbereiding van de campus in Maastricht. Directeur/bestuurder Paul Driever van woningstichting Servatius sluit niet uit dat op basis van de resultaten oud-directeur Leks Verzijlbergh en de leden van de voormalige raad van toezicht verantwoordelijk worden gesteld.

Servatius besloot gisteren het project stop te zetten. De bouwkosten van het door de Spaanse architect Santiago Calatrava ontworpen complex (onder meer studentenhuisvesting, sporthal, kantoren en winkels) dreigde op te lopen van de bij de start geraamde 165 miljoen euro naar 230 miljoen euro. De woningstichting wilde zelf alleen het oorspronkelijke bedrag voor haar rekening nemen. De Universiteit Maastricht toonde zich bereid de hele campus te huren in plaats van een deel. „Maar in totaal was bij de verschillende partijen onvoldoende bereidheid om mee te doen aan een oplossing”, concludeert Driever. „Iedereen vond het een mooi project. Maar als puntje bij paaltje kwam, vertaalde zich dat niet in een investeringsbijdrage.”

Het beëindigen van de activiteiten blijft voor Servatius ook niet zonder gevolgen: er is al 35 miljoen euro geïnvesteerd en 25 miljoen is gereserveerd voor claims van betrokken bedrijven. Volgens Driever heeft het campusdebacle weinig te maken met economische crisis. „Het project was een paar maten te groot voor Servatius. Het ligt ook wat verder van de kernactiviteit af. Een corporatie bouwt niet elke dag een campus. Zo’n project vereist competentie.”

Volgens de door de minister van Wonen, Wijken en Integratie benoemde toezichthouder Duco Stadig wordt de komende weken verder gekeken naar de toekomst van Servatius. Het nu opgelopen verlies van 60 miljoen brengt de kerntaak, sociale huisvesting, niet in gevaar. Driever: „We naderen wel de grenzen van onze mogelijkheden. Maar noodzakelijke projecten zoals de herstructurering van wijken kunnen doorgaan.”

Bovendien loopt er een reorganisatie. Per jaar moet 3 miljoen euro op personeelskosten worden bezuinigd. Hoeveel banen dat gaat kosten, is nog niet duidelijk. Servatius probeert zoveel mogelijk via natuurlijk verloop op te lossen. Driever zegt niet uit te sluiten dat Servatius op termijn fuseert met een andere woningstichting.

Lees meer over Servatiusop nrc.nl/economie