Nederland staakt verzet tegen toenadering Servië

Nederland is niet langer tegen het verder aanhalen van de betrekkingen tussen Servië en de Europese Unie. Tot nu toe hield Nederland binnen de EU uitbreiding van de samenwerking nog tegen. Maar minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) liet gisteren in de Tweede Kamer doorschemeren dat hij volgende maand zal concluderen dat Servië aan de voorwaarden voldoet om de blokkade op te heffen. Verhagen krijgt daarbij de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie die eerder net als Verhagen vonden dat geen enkele stap in de richting van Servië kon worden gezet voordat de gezochte, van oorlogsmisdaden verdachte generaal Ratko Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag was uitgeleverd, vinden nu dat de relaties niet door één man moeten worden „gegijzeld”, zoals Tweede Kamerlid Ormel (CDA) zei.

Volgens Verhagen en de drie regeringspartijen is sprake van duidelijk positieve ontwikkelingen in Servië. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer willen dat gesprekken over een EU-lidmaatschap met de voormalige Joegoslavische deelrepubliek pas beginnen als zij volledig samenwerkt met het tribunaal. Hoofdaanklager Brammertz moet dit beoordelen. Hij komt op 3 december met een nieuwe rapportage.

Verhagen zei dat Nederland op basis van die bevindingen zijn „positie opnieuw zal bepalen”. Hij verwacht dat Brammertz zich positief zal uitlaten over de huidige samenwerking met Servië. De minister is nu al bereid het visumbeleid voor Serviërs te versoepelen en het land in EU-verband bepaalde handelsvoordelen te gunnen.

De Servische omroep B92 brengt de mogelijke verandering in de Nederlandse opstelling als groot nieuws. In een interview met B92 zegt Verhagen dat „een stijgende lijn zichtbaar is”.

Hij waarschuwt dat het nog te vroeg is om een aanvraag voor kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie in te dienen. Servische politici hebben aangekondigd dat voor het einde van het jaar te willen doen. Ze worden daartoe aangemoedigd door sommige andere lidstaten van de EU, waaronder Italië.