Kunstraad tegen schouwenplan college Amsterdam

Amsterdam, 12 nov. - De Amsterdamse Kunstraad is tegen het plan van het college van B en W om twee kunstschouwen aan te stellen die een deel van de advisering over het kunst- en cultuurbeleid en de verdeling van de subsidies aan kunst- en cultuurinstellingen overnemen. Dat blijkt uit het advies dat de Kunstraad vandaag heeft uitgebracht. B en W wil twee kunstschouwen benoemen: één persoon van buiten die advies geeft over het beleid ten aanzien van instellingen van wereldklasse, en één persoon die advies geeft over het verstrekken van subsidies aan instellingen met een `laboratorium-functie` in de kunstsector. De Kunstraad vindt het aanstellen van kunstschouwen ”een disproportioneel zwaar instrument om het beoogde effect, meer sturing vanuit de politiek en meer binding tussen politiek en kunsten, te bereiken”. ”Er is niets dat het College of de gemeenteraad belet om het debat met de kunstsector aan te gaan. Daarvoor is de benoeming van kunstschouwen niet noodzakelijk.” De Kunstraad steunt de meeste andere voorstellen om het subsidiesysteem te veranderen wel.