Kiezen voor Kroes

In het hoofdredactioneel commentaar van 9 november wordt gesteld dat een herbenoeming van Neelie Kroes voor zowel Nederland als Europa van essentieel belang is. Ik onderschrijf dit standpunt van harte. Sterker nog, het is een gotspe dat partijpolitieke belangen verhinderen dat zij in de volgende Commissie terugkomt als Commissaris voor Mededinging. Deze kwestie kenschetst de bekrompenheid van de Nederlandse politiek. Het zou CDA en PvdA sieren de competenties en behaalde resultaten van Kroes te onderkennen, en hier ook naar te handelen. Den Haag moet de politieke kleurplaat laten voor wat het is en kiezen voor Kroes.

    • Koen Venekamp Utrecht