Iran 'gestopt met uitbreiden verrijking'

Iran heeft de afgelopen maanden zijn actieve verrijkingsprogramma niet meer uitgebreid, zo hebben diplomaten in Wenen, vestigingsplaats van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, gisteren gezegd.

De diplomaten konden niet zeggen of dit verband houdt met de op 1 oktober begonnen onderhandelingen tussen Iran en buitenlandse mogendheden over het omstreden Iraanse nucleaire programma.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eist dat Iran het verrijken van uranium helemaal bevriest, als garantie dat het niet heimelijk kernwapens ontwikkelt, zoals met name in het Westen wordt vermoed. Maar Iran, dat ontkent aan een atoombom te werken, weigert die eis in te willigen.

Gisteren onderstreepte de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad nog eens dat Iran „zijn nucleaire verworvenheden zal verdedigen”. Maar hij voegde daaraan toe dat Teheran op nucleair gebied wil samenwerken met de buitenwereld.

Volgens de diplomaten heeft Iran inmiddels in totaal zeker 8.700 centrifuges geïnstalleerd in zijn verrijkingsfabriek in Natanz, maar zijn er 4.600 in bedrijf, evenveel als in september. De fabriek in Natanz staat onder controle van het IAEA. Precieze cijfers komen volgende week in een nieuw rapport van het IAEA over zijn inspecties en onderzoek in Iran. Volgens het laatste rapport waren er in september ongeveer driehonderd minder centrifuges in bedrijf dan begin dit jaar, de eerste vermindering die werd geconstateerd.

Iran bestudeert nog steeds een ontwerpakkoord van IAEA-chef Mohamed ElBaradei volgens welke driekwart van zijn voorraad verrijkt uranium naar het buitenland wordt getransporteerd voor verdere verrijking, als brandstof voor de reactor in Teheran. In deze reactor worden medische isotopen geproduceerd.

Voor de buitenwereld zou aanvaarding van ElBaradeis voorstel gelden als vertrouwenwekkende maatregel, omdat er in Iran te weinig uranium zou achterblijven om eventueel weer verder te verrijken voor een kernwapen. Iran zou met name extra garanties willen dat zijn uranium inderdaad terugkomt. Het heeft tot een nieuwe onderhandelingsronde opgeroepen. (Reuters, AFP)