Hooligans op politieplacemat

In drie bedrijfskantines van Politie Fryslân in Leeuwarden liggen placemats met daarop tien kleurenfoto’s van mensen die ooit verdachten waren. Het zijn volgens een politiewoordvoerder „tien notoire amokmakers”, die relletjes schopten bij het Cambuurstadion. Hun afbeelding op de placemats is bedoeld als „geheugensteuntje” voor agenten en administratief politiepersoneel. „Zo kunnen collega’s de kopjes mooi onder het eten in zich opnemen. Als die zich bij wedstrijden in de nabijheid van het stadion bevinden, hebben ze onze speciale aandacht. ” De politie heeft toestemming gevraagd van de officier van justitie. Ook de korpsbeheerder, burgemeester Ferd Crone (PvdA), stemde in met het afdrukken van de hoofden. Advocaat Wim Anker vindt de placemats een aantasting van de privacy. „Er is geen enkel opsporingsbelang mee gediend.” De politiewoordvoerder zegt dat de placemats blijven: „Ik kan me voorstellen dat een advocaat het opneemt voor zijn cliënt, maar we zetten die foto’s er niet voor de flauwekul op.”