Hoe is de CO2-uitstoot per Chinees?

Het belangrijkste onderwerp van de klimaattop die van 7 tot 18 december wordt gehouden in Kopenhagen is de uitstoot van broeikasgassen.

Bekijk een interactieve kaart waarop de CO-uitstoot is weergegeven per werelddeel, land en inwoner op nrc.nl/kopenhagen