Discussie over Allah in de eed

Een moslim die de functie van ambtenaar of politicus wil aanvaarden, mag de daarvoor noodzakelijke eed niet op Allah afleggen in plaats van op God. Dat zegt een deel van de Tweede Kamer. Deskundigen noemen dit „onhoudbaar”, „merkwaardig” en „onzin”.

pagina 8 en 9