Correcties & aanvullingen

Ontslag rechters

De kop van het kader bij het artikel Niemand vraagt om hogere straffen (9 november, pagina 3) vermeldt dat ontslag van rechters „onmogelijk” is. Rechters kunnen echter onder bijzondere omstandigheden worden ontslagen via een procedure bij de Hoge Raad.