Blijf thuis, adviseren sommige crèches nu

Huisgenoten van baby’s worden ingeënt tegen de Mexicaanse griep om de kans op besmetting te verkleinen. Maar moeten crècheleidsters geen vaccin krijgen?

Het speelgoed dat de baby’s in hun mond stoppen wordt nu extra vaak gewassen, tot wel drie keer per dag. En zodra het kind begint te snotteren, belt de medewerkster van kinderdagverblijf Duimelijntje in Tilburg de ouders op om het kind te komen ophalen. Normaal belt ze pas wanneer de baby 39 graden koorts heeft. Maar de situatie is niet meer normaal, nu de Mexicaanse griep zich steeds verder verspreidt.

Zeker niet nu duidelijk is geworden dat medewerkers van kinderdagverblijven, net als die van consultatiebureaus niet worden ingeënt tegen de Mexicaanse griep. Afgelopen maandag nam minister Klink (Volksgezondheid, CDA) het advies van de Gezondheidsraad over om kinderen van zes maanden tot en met vier jaar oud te laten vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Kinderen van nul tot en met vijf maanden worden niet ingeënt: voor hen zijn de vaccins nog niet afdoende getest op veiligheid en effectiviteit. Wel kunnen huisgenoten – ouders, zusjes en broertjes – zich laten inenten. Zij staan het meest in contact met de baby en lopen dus het meeste risico het kind te besmetten.

Maar ook het personeel van kinderdagverblijven en consultatiebureaus hebben nauw contact met de baby’s. En zij zouden dus ook de kinderen kunnen besmetten. Zowel ouders als mensen in de kinderopvang maken zich daar grote zorgen over, vooral omdat de baby’s blijvende schade zouden kunnen oplopen als gevolg van de Mexicaanse griep. Sommige consultatiebureaus en kinderdagverblijven adviseren de ouders dan ook om hun kinderen thuis te houden, sommige ouders beslissen zelf daartoe. Sommige kinderdagverblijven gebruiken alleen nog plastic wegwerpbekertjes en bij sommige instellingen is het speelgoed uit voorzorg weggehaald.

Om kwart over acht vanochtend bracht Inez (38) haar jongste van vier maanden naar Duimelijntje. Ze heeft nog drie andere kinderen, 4, 6 en 7 jaar oud.

Ze maakt zich zorgen, vertelt ze, „al vind ik ook dat ik het niet kan ontlopen. Ik ga ook werken en de kinderen spelen met andere kinderen. Het enige wat ik kan doen is extra opletten. Vaker hun handjes wassen.”

Vader Paul (35) heeft komende maandag een afspraak bij het consultatiebureau en dan gaat hij zeker wat vragen stellen. „We werken allebei, dus ik heb geen mogelijkheid om mijn dochtertje van vier maanden thuis te houden. Maar hoe moet ik haar nu het beste beschermen? Straks, als mijn vrouw is ingeënt, is ons dochtertje via de borstvoeding beter beschermd tegen de Mexicaanse griep. Maar wanneer worden wij ingeënt? Ik weet het niet.”

Meer dan de helft van de baby’s gaat tegenwoordig naar een crèche, zegt voorzitter Gjalt Jellesma van Boink, belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. De vereniging vertegenwoordigt ongeveer één miljoen ouders. Jellesma: „Het is een vreemde inconsequentie dat huisgenoten wel ingeënt worden, maar kinderdagverblijfmedewerkers niet. Soms ziet een leidster wel acht baby’s op één dag.” Jellesma vreest dat kinderen van drie tot zes maanden straks massaal worden thuisgehouden door bezorgde ouders.

Ouders hebben lang niet altijd de mogelijkheid om thuis te blijven voor de kinderen, zegt Keije van Hoorick. Ze is marketingmanager van CompaNanny met kinderdagverblijven in Den Haag, Amsterdam en op Schiphol. Ze krijgt veel vragen van ouders. Net als Jellesma wil Van Hoorick dat alle medewerkers van kinderdagverblijven de mogelijkheid krijgen om ingeënt te worden. „Het lijkt nu alsof de minister deze groep vergeten is. Er is ook geen eenduidig beleid. Ik heb met heel veel instanties gebeld, zoals de GGD, grieppandemie.nl, Postbus 51 en de Gezondheidsraad, en ze zeggen allemaal wat anders.”

Een woordvoerder van minister Klink legt desgevraagd nogmaals uit dat het ministerie van Volksgezondheid geen reden ziet om af te wijken van het advies van de Gezondheidsraad: huisgenoten van baby’s van nul tot zes maanden kunnen een prik krijgen, andere mensen niet omdat het risico op besmetting via hen kleiner is.

Alexander Nijstad van BNK, branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang, is ook verward. „Ik heb gebeld met het ministerie van OCW, daar valt onze organisatie onder, en daar werd gesteld dat medewerkers zich wél kunnen laten inenten als ze dat willen, en als de huisarts wil meewerken. We willen het probleem graag serieus nemen, maar voorlopig weten wij dus niet wat we moeten adviseren aan ouders en eigenaars van kinderopvangcentra.”

    • Jessica van Geel