Zonder verbinding bouw je maar elders

In nrc.next van 6 november werd bericht over de bespreking in de ministerraad van het plan om Almere door te laten groeien tot 350.000 inwoners, de zogenaamde Schaalsprong. In dit bericht leek het alsof dit plan is voortgekomen uit de behoefte van Almere om te groeien. En dat het Rijk wil kijken of het daar steun aan kan verlenen.

Bij een voorlichtingsbijeenkomst afgelopen zomer, georganiseerd door de gemeente Almere, werd een andere visie op de Schaalsprong gegeven. Het Rijk wil graag 150.000 extra woningen in de noordelijke Randstad. Omdat men het Groene Hart en Waterland wil ontzien, heeft men Almere gevraagd deze groei grotendeels te realiseren. De gemeenteraad van Almere staat hier welwillend tegenover, mits de huidige, beperkte, verbindingen met de Randstad verbeterd worden. Hiertoe acht zij een spoorverbinding over het IJ essentieel. De boodschap die de Almeerders te horen kregen was dan ook: Geen IJmeerlijn, geen Schaalsprong!

Met enige verbazing heb ik dan ook kennis genomen van de protesten vanuit de provincie Noord-Holland tegen deze IJmeerverbinding. Het is kiezen of delen. Realiseer de groei op het vaste land, of zorg voor goede ontsluiting van de nieuw te bouwen wijken in Almere. Ook het voorbehoud van minister Eurlings komt mij wat vreemd over: `Prima, zo'n IJmeer verbinding, maar het mag niks kosten`. Als het Rijk niet wil investeren, zoekt het maar een andere locatie voor de gewenste extra woningen.

    • Niels Tazelaar Almere