Wellink voelt niets voor nutsbank

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank ziet weinig in de ideeën om banken te splitsen in veilige en meer risicovolle delen. Gisteren reageerde hij op uitspraken van zijn Britse collega Mervyn King. Die noemde het vorige maand „een misvatting” dat het omvallen van financiële giganten voorkomen kan worden door strengere kapitaalseisen voor banken en beperkingen aan de beloningen van bankiers.

King drong aan op splitsing binnen banken tussen traditionele bankzaken, zoals het aantrekken van spaardeposito’s, en de risicovollere handel die vooral de zakenbanken doen. „Er is een groep mensen die de oorzaak zoekt in de complexiteit van het financiële systeem”, zei Wellink gisteren op een bijeenkomst van advocatenkantoor Nauta Dutilh. „Zij willen bij voorkeur terug naar een situatie zoals die voor 1980 bestond en zien een rol voor nutsbanken of veilige banken.”

Hij schaart zichzelf onder de groep die „de complexiteit beheersbaar wil maken door wijzigingen aan te brengen in regulering en toezicht”. Complexe producten helpen volgens hem om kapitaal efficiënter te verdelen en welvaart te creëren. „We moeten terug naar de tekentafel, zodat complexe producten transparanter en veiliger worden.” Wellink, net terug van een bijeenkomst van de centralebankiers in het Basels Comité, zei daarover dat „we nu weten wat we willen. In december kunnen we overeenstemming bereiken over de definitieve voorstellen voor kapitaalseisen.”