Rekenkamer: te veel fouten bij betaling van EU-regiohulp

BRUSSEL. Ten minste 11 procent van de EU-subsidie voor arme regio`s had niet mogen worden uitbetaald wegens fouten en fraude. Dat stelde de Europese Rekenkamer gisteren in haar jaarverslag over 2008. De subsidie voor werkloosheids- en steunprojecten in arme Europese regio`s betreft met totaal 36 miljard euro nagenoeg eenderde van de EU-begroting. Wegens de vele fouten geeft de Rekenkamer voor het vijftiende achtereenvolgende jaar geen goedkeurende verklaring voor de wettigheid en rechtmatigheid van de EU-uitgaven van 117 miljard euro. Wel komt de Rekenkamer, voor het tweede achtereenvolgende jaar, met een goedkeurende verklaring dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de EU.