kort

Rekenkamer: te veel fouten bij betaling van EU-regiohulp

BRUSSEL. Ten minste 11 procent van de EU-subsidie voor arme regio’s had niet mogen worden uitbetaald wegens fouten en fraude. Dat stelde de Europese Rekenkamer gisteren in haar jaarverslag over 2008. De subsidie voor werkloosheids- en steunprojecten in arme Europese regio’s betreft met totaal 36 miljard euro nagenoeg eenderde van de EU-begroting. Wegens de vele fouten geeft de Rekenkamer voor het vijftiende achtereenvolgende jaar geen goedkeurende verklaring voor de wettigheid en rechtmatigheid van de EU-uitgaven van 117 miljard euro. Wel komt de Rekenkamer, voor het tweede achtereenvolgende jaar, met een goedkeurende verklaring dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de EU. (ANP)

Tekort Nederland moet snel omlaag

BRUSSEL. De Europese Commissie zal Nederland vandaag opdragen het overheidstekort weer snel onder de limiet van 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen. Waarschijnlijk kiest de Commissie voor 2013 als termijn. Dat verwacht minister Wouter Bos van Financiën. „Ik heb de indruk dat Nederland niet disproportioneel anders wordt behandeld dan andere landen”, zei Bos gisteren, na overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Maandag lekte al uit dat Frankrijk en Duitsland allebei van de Commissie te horen krijgen dat ze in 2013 weer onder de limiet moeten zitten. Bos sprak van „een uitdagende termijn, maar niet bij voorbaat onmogelijk”. Andere lidstaten zullen volgens hem grotere inspanningen moeten leveren om hun financiën op orde te krijgen. (ANP)

Kartelonderzoek naar persbureau Reuters

BRUSSel. De Europese Commissie heeft een kartelonderzoek geopend naar Thomson Reuters, een groot bureau voor financiële gegevens en nieuws. Het onderzoek richt zich op Reuters’ dominante marktpositie met betrekking tot bepaalde codes om aandelen en hun handelslocatie te bepalen. Brussel onderzoekt of Reuters klanten verhindert om die Reuters-codes te koppelen aan codes van andere leveranciers van financiële gegevens. De Commissie benadrukte dat de opening van een kartelonderzoek niet inhoudt dat er bewijs is van inbreuk op EU-regels. (ANP)