IEA vreest groot tekort aan energie

Bij ongewijzigd beleid dreigt binnen enkele jaren een ernstig wereldwijd tekort aan energie. Ook wordt het steeds moeilijker om de uitstoot van broeikasgassen op een acceptabel niveau te krijgen.

Volgens de jaarlijkse World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) komt dat mede door het gebrek aan investeringen als gevolg van de economische crisis.

Het IEA berekende dat de geïndustrialiseerde landen dit jaar 19 procent minder investeren in olie- en gaswinning dan in 2008, een daling van 90 miljard dollar (ongeveer 55 miljard euro). De goedkope olieprijs maakt investeringen niet rendabel. Ook het zoeken naar alternatieve, duurzame energiebronnen is daardoor financieel minder aantrekkelijk.

De doelstelling die de wereld zich heeft gesteld om een dramatische verandering van het klimaat te voorkomen, komt daardoor in gevaar. Deskundigen stellen dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer onder de 450 ppm (deeltjes per miljoen) moet blijven om een gemiddelde temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius te voorkomen. Nu is de concentratie van CO2 ongeveer 380 ppm. Zonder een verandering in het energiebeleid zou volgens het IEA de CO2-uitstoot toenemen van 28,8 gigaton in 2007, naar 34,5 gigaton in 2020 en 40,2 gigaton in 2030.

Die groei komt vooral door het toenemende energieverbruik in opkomende economieën als China, India en landen in het Midden-Oosten. De concentratie van broeikasgassen kan zo op termijn stijgen naar ruim 1.000 ppm. Volgens wetenschappers dreigt de gemiddelde temperatuur dan te stijgen met 6 graden Celsius.

IEA-directeur Nobuo Tanaka noemt het van „vitaal belang” dat volgende maand, tijdens de klimaattop in Kopenhagen „een helder akkoord” wordt gesloten. De economische crisis biedt volgens Tanaka juist een kans voor de overgang naar duurzame energie. Als dat niet gebeurt, kost het volgens het IEA 500 miljard dollar voor ieder jaar dat we later beginnen met de reductie van CO2.

Een samenvatting van het rapport via nrc.nl/klimaat