IEA: bij huidig beleid in enkele jaren energietekort

Rotterdam, 11 nov. - Bij ongewijzigd beleid dreigt binnen enkele jaren een ernstig energietekort. Ook wordt het steeds moeilijker uitstoot van broeikasgassen op een acceptabel niveau te krijgen. Volgens het jaarrapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) komt dit mede doordat investeringen in olie, gas en alternatieve energie bij de huidige lage energieprijzen niet rendabel zijn. Pagina 15