Opinie

    • Paul Luttikhuis

Het ziet er niet best uit voor energie


Park met windmolens in Hebei, China (Foto AP)Park met windmolens in Hebei, China (Foto AP)

Je hoeft niet eens zo heel erg tussen de regels door te lezen om de dramatische toonzetting van de World Energy Outlook, het jaarlijkse rapport van het Internationaal Energie Agentschap, te ontdekken (lees hier de samenvatting). Bij ongewijzigd beleid stevent de wereld af op een tweeledig drama: een tekort aan energie en een overschot aan broeikasgassen.

Volgens het IEA komt dat mede door de economische crisis. Investeringen in gas- en oliewinning, maar ook in het ontwikkelen van duurzame energie zijn daardoor veel minder rendabel. Het IEA wil daarom dat er in Kopenhagen volgende maand een stevig klimaatakkoord wordt gesloten, omdat zo’n akkoord een financiële prikkel betekent voor het zoeken naar alternatieven voor olie, gas en steenkool.

mix voor het 450 ppm scenariomix voor het 450 ppm scenario

De getallen in de Energy Outlook liegen er niet om: bij ongewijzigd beleid stijgt de CO2 uitstoot naar 34,5 gigaton in 2020 en zelfs naar 40,2 gigaton in 2030 (ter vergelijking: in 2007 was het 28,8 gigaton). De concentratie van broeikasgassen zal daardoor stijgen naar meer dan 1.000 ppm – aanzienlijk meer dan de 450 ppm die de rijke landen zich tot doel hebben gesteld.

Als we dat willen voorkomen, en daar is volgens het IEA aanleiding toe, is tot 2030 een investering in de energievoorziening nodig van 10,5 biljoen dollar.

Kosten 450 ppm scenarioKosten 450 ppm scenario

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis