Geen campus in Maastricht

De bouw van de campus naar ontwerp van de Spaanse architect Santiago Calatrava in Maastricht gaat definitief niet door. Het complex is volgens de verantwoordelijke woningstichting financieel onhaalbaar. „De schade is opgelopen tot circa 60 miljoen euro”, zegt directeur-bestuurder Paul Driever. „Wij willen nu schoon schip maken en het bloeden stoppen. Dit project raakt de organisatie in haar grondvesten.” Volgens Driever is verdere financiële schade onverantwoord, omdat dit de belangrijkste taak van Servatius, het verzorgen van sociale huisvesting in Maastricht en Eijsden, in gevaar zou brengen.

De bouw van de campus (een combinatie van een sporthal, studentenwoningen, kantoren, horeca en winkels) werd op 26 mei stilgelegd. De geraamde kosten waren toen opgelopen van het bij aanvang begrote bedrag van 165 miljoen euro naar 200 miljoen euro. Toen al was duidelijk, dat een herstart van een project zonder hulp van buiten onmogelijk was. Een haalbaarheidsstudie en intensief overleg met de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht hebben nu uitgewezen dat afbouw geen haalbare kaart is.

De raad van toezicht trad naar aanleiding van de problemen rond de campus af. Dat orgaan had in maart al directeur Leks Verzijlbergh geschorst, die inmiddels definitief is vertrokken. Verzijlbergh noemt de gang van zaken „steeds onbegrijpelijker”. Volgens hem lagen er over de kosten harde afspraken met de aannemers. „Dat het nu op een ramp uitdraait, zou wel eens te maken kunnen hebben met het stopzetten van de bouw in mei. Ook het hele projectteam is weggestuurd. Daarmee verdween alle kennis.”

Maastricht: pagina 14