Darwinist

Het ontwikkelen van zelfstandig denken en het hebben van een eigen persoonlijke mening is een essentieel onderdeel van het huidige onderwijs.

Daarbij hoort ook het nadenken over levensbeschouwelijke thema’s.

Vol trots laat onze zoon van 14 zijn werkstuk zien. ‘Ben je Darwinist of geloof je in de schepping’, is het thema. Verbaasd over zijn genuanceerde kijk op dit vraagstuk, vraag ik hem hoe hij tot zijn standpunt is gekomen.

Meewarig kijk hij me aan en zegt: „Het is niet belangrijk wat ík vind, dit levert gewoon het hoogste cijfer op!”

Angela de Snaijer

    • Angela de Snaijer