Aanpak belangrijkste ziekten oogst verzet

Rotterdam, 11 Nov. - Invoering van een stelsel dat de behandeling voor de belangrijkste ziekten beter en goedkoper moet maken, loopt grote vertraging op. Slechts 8 procent van de huisartsen, apothekers en specialisten is bezig zijn organisatie aan te passen voor de nieuwe aanpak. In deze zogeheten zorgketens moeten de activiteiten van verschillende zorgverleners (bijvoorbeeld specialist, huisarts en apotheker) beter op elkaar aansluiten.

Het gebrek aan voorbereidingen blijkt uit een onderzoek dat belangenvereniging VVAA morgen overhandigt aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA). Op 1 januari wil VWS dat zorgketens voor diabetes en hart- en vaatziekten functioneren. Halverwege volgend jaar komt daar longziekten bij. Daarna volgen nog meer ziekten.

Oorzaak van de geringe animo bij zorgverleners een zorgketen op te zetten, is dat slechts 15 procent van de ondervraagde specialisten, huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten de regeling begrijpt. Ze vinden het ook onduidelijk wat ze moeten doen en hoe en waar ze moeten declareren.

De meerderheid van de zorgverleners die de regeling voor de zorgketens wel begrijpt, wijst deze nieuwe regeling af. Uit de enquête blijkt dat tweederde meent dat een keten de kwaliteit van de zorg niet verbetert. Eenderde verwacht zelfs een verslechtering. Slechts 10 procent is het met VWS eens dat de zorg goedkoper zal worden.

Veel belangrijke zaken staan gewoon niet in de regeling, zegt directeur Martin Favíe van de VVAA, waar bijna 100.000 zorgverleners lid van zijn. Dus kan die regeling niet worden uitgevoerd. „Hoe zit het met de btw, hoe en waar krijg ik betaald, met wie moet ik samenwerken?” Volgens hem mislukt de invoering op 1 januari, omdat een erg groot deel zich niet heeft voorbereid. Favíe wil dat Klink afziet van invoering van het systeem en enkele regio’s aanwijst waar proeven worden gehouden.

Het ministerie van VWS zegt dat de regeling „hartstikke duidelijk” is, laat een woordvoerder weten. „We gaan volgend jaar gewoon beginnen.”

Tanneke Gerritsen, huisarts in Puttershoek, is „zeker” niet klaar. „Er is zeer veel onduidelijk”. Ze stelt dat ze veel zou moeten onderhandelen met verschillende diëtisten, specialisten en fysiotherapeuten over het aantal behandelingen en de prijs daarvan. Dat kan nauwelijks, omdat ze niet weet welke vergoeding ze krijgt van de verzekeraars.

Voor het VVAA-onderzoek zie nrc.nl/binnenland

    • Frits Baltesen