SNS Reaal boekt na jaar weer winst

SNS Reaal heeft in het afgelopen kwartaal een nettowinst geboekt van 26 miljoen euro. Het is de eerste keer in ruim een jaar dat het bedrijf een positief resultaat heeft behaald.

De bank en verzekeraar uit Utrecht heeft veel last gehad van de gevolgen van de financiële crisis. Het concern moest een jaar geleden aankloppen bij de overheid en zijn eigen aandeelhouder, Stichting Beheer SNS Reaal, voor een kapitaalinjectie van in totaal 1,25 miljard euro. SNS zal eind november 250 miljoen van deze injectie terugbetalen.

De winst over de maanden juni, juli en september kwam vooral uit de verzekeringstak. „De solvabiliteit en winstgevendheid bij Reaal Verzekeringen en Zwitserleven herstelde zich in het derde kwartaal”, zei topman Ronald Latenstein in een verklaring. SNS gaf geen precieze cijfers voor de verzekeringsactiviteiten, noch voor de resultaten van de banktak.

Wel meldde SNS dat binnen de verzekeringsactiviteiten het inkomen uit premies voor levensverzekeringen steeg en het marktaandeel toenam tot 19 procent.

Bij de SNS Bank daalde de netto winst door druk op de rentemarge en hoge afboekingen op slechte kredieten bij SNS Property Finance. Dit onderdeel, actief in internationale vastgoedfinancieringen, leed verlies in het derde kwartaal, en SNS verwacht dat de afboekingen ook in de rest van 2009 hoog zullen blijven. SNS is bezig om de activiteiten af te bouwen.

Op de Nederlandse hypothekenmarkt stegen de nettorentebaten van SNS en verbeterden de marges. De hypothekenmarkt verkeert in een lastige periode doordat als gevolg van de recessie veel minder hypotheken worden afgesloten. SNS zei vanmorgen dat het marktaandeel aan het einde van het derde kwartaal was gestegen tot 8,3 procent, vergeleken met 7,3 procent aan het einde van het tweede kwartaal.

Bij de spaaractiviteiten daalde de netto-inkomsten fors, vooral door de hogere rentevergoedingen op termijndeposito’s die eind vorig jaar werden afgesloten. Sindsdien is de rente op spaarproducten gedaald. Het marktaandeel van SNS Reaal op de spaarmarkt in Nederland steeg tot 8,5 procent, van 8,3 procent eind juni.