Libanon akkoord over regering, Hezbollah krijgt twee ministers

Beiroet. Vijf maanden na de parlementsverkiezingen heeft de aangewezen Libanese premier, Saad Hariri, een regering van nationale eenheid gevormd met de fundamentalistisch-shi`itische organisatie Hezbollah. Gisteren diende Hariri, een sunnitische voorman, zijn kabinetslijst in bij president Michel Suleiman. Op de lijst prijken dertig namen. Daaruit blijkt dat Hezbollah twee ministers krijgt. Het stond al vast dat de sunnitisch-christelijk-druzische coalitie van Hariri vijftien ministers zou krijgen, de oppositie - de shi`itisch-christelijke alliantie van Hezbollah - tien, en dat vijf ministers door de president worden benoemd. Over de verdeling van de posten was al overeenstemming bereikt. Er waren echter problemen met de invulling van de posten.