Corporatie in nood wil steun vragen

De noodlijdende woningcorporatie SGBB in Hoofddorp (6.000 huurwoningen) verwacht dat zij eind deze maand saneringssteun aanvraagt bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

SGBB is bezig de benodigde cijfers te verzamelen en scenario’s te maken voor de aanvraag, zegt interim-bestuurder Karin Rosielle van SGBB. De corporatie heeft over 2008 een verlies van naar schatting meer dan 300 miljoen euro geleden als gevolg van afboekingen op vastgoedprojecten en bezittingen, die samenhangen met de vorige bestuurder. Die is eind 2008 aan de kant gezet.

SGBB heeft een landelijke vergunning, in tegenstelling tot de meeste van de ruim vierhonderd Nederlandse corporaties, die lokaal of regionaal werken. De corporatie in Hoofddorp is gespecialiseerd in ouderenhuisvesting.

Twee maanden geleden deed een consortium van drie corporaties onder leiding van Woonzorg Nederland een financieringsaanbod. Zij willen bezittingen van SGBB overnemen en een lening van 104 miljoen euro geven om het negatieve eigen vermogen aan te zuiveren.

Dit plan bevat volgens Rosielle nog steeds te veel onzekerheden voor haar en voor de raad van commissarissen om ermee akkoord te gaan. Gisteren voerden de drie corporaties in het consortium overleg in Den Haag op het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. Woordvoerders van het ministerie en van Woonzorg Nederland konden vanmiddag niet zeggen wat het gesprek heeft opgeleverd.

Interim-bestuurder Rosielle voerde gisteren overleg met de huurdersverenigingen van SGBB, in een poging hen gerust te stellen dat bewoners niet uit hun huizen zullen worden gezet of zullen opdraaien voor de verliezen van SGBB. „Zolang ik niet weet hoe de toekomst van SGBB er uitziet, is het lastig. Maar huurders kunnen gewoon blijven wonen.”

Hoeveel financiële steun SGBB nodig heeft voor een sanering is Rosielle nog niet duidelijk. Eventuele steun wordt betaald door de corporatiesector.