Boete TROS van 270.000 euro voor Bibaboerderij

De TROS moet een boete van 270.000 euro betalen voor het uitzenden van de kinderserie Bibaboerderij. Het gaat om de hoogste boete die het Commissariaat voor de Media ooit heeft opgelegd.

Volgens de toezichthouder is de televisieserie, die sinds vorig jaar werd uitgezonden, illegaal gesponsord door Schuitema BV, het moederbedrijf van supermarktketen C1000. De Mediawet verbiedt het sponsoren van kinderprogramma’s.

Bovendien heeft de TROS meegewerkt aan een „vooropgezet plan” om een commercieel concept in de markt te zetten. Daarmee heeft de publieke omroep zich schuldig gemaakt aan het genereren van winst door Schuitema, aldus het Commissariaat. Ook dat is een overtreding van de Mediawet.

„We vinden dit een grove overtreding”, zegt commissaris Madeleine de Cock Buning, belast met programmatoezicht en handhaving. „Een verzwarende factor is dat het om kinderen gaat. Een kwetsbare groep.” De TROS gaat in beroep tegen het besluit van het Commissariaat.

Uit onderzoek van deze krant bleek afgelopen zomer dat Bibaboerderij een ‘reclameverhikel’ is van Schuitema. De serie (130 afleveringen) kostte 4 miljoen euro en werd nagenoeg compleet betaald door Schuitema. In de supermarkten is tegelijk een reeks Bibaboerderijproducten te koop.

De TROS betaalde minder dan 2 ton voor de serie. Dat zijn enkele procenten van de productiekosten. De omroep heeft de serie in juni van buis gehaald, na overleg met het dagelijks bestuur van de Publieke Omroep.

De TROS zond Bibaboerderij uit in de zendtijd van Z@ppelin, het kinderprogramma van de publieke omroep. De Bibaboerderij keert niet terug, als het oordeel van het Commissariaat in stand blijft, zegt TROS-directeur Peter Kuipers. „Maar we maken bezwaar en gaan daarna zonodig naar de bestuursrechter. We zijn het niet eens met het oordeel. De Mediawet is niet duidelijk op dit punt.”

    • Joep Dohmen