Baby's huilen op de toon van hun moeders taal

Pasgeborenen huilen niet in het wilde weg, maar verwerken de intonatie van hun moedertaal in hun uithalen. Zo blijken Duitse baby’s drie dagen na de geboorte al anders te huilen dan Franse baby’s (Current Biology, online 5 november). De onderzoekers vermoeden dat kinderen in de baarmoeder luisteren naar het gepraat van hun ouders, de intonatie onthouden en die na de geboorte nadoen.

Baby’s kunnen vanaf drie maanden voor de geboorte geluiden horen en in hun geheugen opslaan, zeggen de onderzoekers. Zo hebben kinderen vrijwel meteen na de geboorte een voorkeur voor de stem van hun moeder en herkennen ze muziek die ze in de baarmoeder vaak hoorden. Pasgeborenen lijken vooral gevoelig voor de melodie in gesproken taal. Ze horen aan hun moeders intonatie welke emotie ze probeert over te brengen en gebruiken die melodie ook om hun moedertaal te onderscheiden van andere talen.

Tot nu toe werd aangenomen dat kinderen pas ergens tussen de 6 en 18 maanden hun moedertaal gaan imiteren in hun brabbelen. Onterecht, zeggen nu onderzoekers uit Duitsland en Frankrijk.

Ze onderzochten 60 baby’s van enkele dagen oud. Het huilen van zulke jonge kinderen bestaat uit een serie uithalen van ongeveer een seconde. Zo’n uithaal begint altijd laag en zacht, wordt hoger en luider, om dan weer af te zwakken in toonhoogte en sterkte. De klemtoon van de huiltjes blijkt te verschillen. Bij Duitse baby’s ligt de nadruk op de neerwaartse uithaal. De huil bereikt snel een hoogtepunt en heeft een lange zwieper naar beneden. Onderzoekers noemen dat een neergaande melodie. Franse baby’s nemen bijna de hele seconde om hun huil aan te laten zwellen en houden na het toppunt abrupt op. Zo leggen ze de klemtoon op de uithaal naar boven. Onderzoekers noemen dat een stijgende melodie.

Volgens de onderzoekers komt deze manier van huilen overeen met de intonatie van respectievelijk Duits en Frans. Duitsers gebruiken veel neergaande melodieën als ze zinnen uitspreken en Fransen praten meer met stijgende melodieën. Volgens de wetenschappers zijn deze overeenkomsten geen toeval, maar proberen de baby’s actief hun ouders’ taal na te apen. De huiltjes van Franse baby’s zijn, gezien de anatomie en beperkte spiercontrole van pasgeborenen, namelijk moeilijker te produceren dan de Duitse huiltjes.

    • Berber Rouwé