Waterschappen opheffen? Dan de provincies ook

In het hoofdredactioneel commentaar van 5 november over de waterschappen staat dat de afname van het aantal waterschappen logisch gezien leidt tot hun opheffing. Maar met dat argument kunnen we binnenkort ook afscheid nemen van de gemeenten: in 1940 waren dat er 1.054, in 1980 nog 811 en nu nog maar 441. En van de roemruchte Zeventien Provinciën zijn er ook nog maar twaalf over. Dat heeft enige eeuwen gekost, maar die kunnen we op termijn dus ook opdoeken.

De vele honderden waterschappen en -schapjes in 1980 hadden meestal geen volwaardige taak en overlapten elkaar deels, terwijl toch flinke delen van Nederland buiten waterschapsverband vielen. De 26 waterschappen nu zijn grote organisaties die samen heel Nederland bedienen en de afgelopen jaren veel taken van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben overgenomen. Hun bestaansrecht ontlenen ze niet aan hun aantal, maar aan de doelmatigheid waarmee ze hun waterstaatkundige taken uitvoeren. Dáár moet de discussie over gaan.

    • Maurice Damoiseaux Oud-Waterschapper