Retour Den Haag-Brussel

Het nieuwe wapen: een counterblog

De invloed van de mens op klimaatsverandering is niet te bewijzen. Klimaatbeleid wordt gebaseerd op „vage computermodellen”. En het smeltende ijs van de top van de Afrikaanse berg Kilimanjaro is een paniekverhaal.

Aan het woord: PVV-Kamerlid Richard de Mos. Sinds zijn aantreden op 1 september van dit jaar ontpopt hij zich als fanatiek klimaatscepticus, die „de klimaathysterie, waar wij allen flink belasting voor betalen” wil bestrijden. Een opvallend geluid in de Kamer waar partijen van links tot rechts het er roerend over eens zijn dat het niet goed gaat met het klimaat. De Mos wordt dan ook nauwelijks serieus genomen. Daarom heeft hij sinds vorige week een nieuw wapen: een counterblog. Bedoeld als tegenwicht tegen het weblog van minister Cramer (Milieu, PvdA) over het belang van de klimaattop in Kopenhagen in december. Uit De Mos’ eerste bijdrage: „Het is kwalijk dat een minister blind vaart op tendentieuze pseudo-wetenschappelijke publicaties van een handvol door de politiek gesponsorde klimaatalarmisten.” Het eerste succes heeft De Mos al binnen: de altijd zo bedachtzame Cramer, zit bovenop de kast: „De Mos wil politieke munt slaan uit de klimaatverandering.” De Mos is blij dat eindelijk „een kritisch debat” over het klimaat is begonnen. En, zegt hij, „ze zijn nog niet van me af”. Volgende stap: als luis in de pels mee naar Kopenhagen. (OV)

Hopen op de onverdiende zegen

Natuurlijk moet het allemaal om Hem gaan, niet om de SGP-leider zelf. Reden voor aarzeling bij de orthodox-christelijke Bas van der Vlies over de publicatie van het dagboek dat hij een jaar lang bijhield. Toch ja gezegd, voor één keer. Een interessant boek, waarin een ander Nederland tot leven komt. Hoofdsteden: Barneveld, Sliedrecht, Elburg. Vijanden: de „gelijkheidsideologie” van seculier Nederland; „deze opgefokte tijd” en christelijke politici zonder ruggegraat, als in het „Compromis Democratisch Appel” (CDA).

In alle „genoeglijke” en „zinvolle” bijeenkomsten in dit boek toont zich de aard van Nederlands enige theocratische partij. Iedereen is aan Gods geboden gehouden, burgers net zo goed als overheidsdienaren. Dat maakt Van der Vlies tot meer dan een louter politiek kopstuk. Voorbeeld? Als een soort geestelijk leider bezoekt hij ’s avonds een „keurig gezin” dat ondanks een „gedegen achtergrond” een „loopje met de kerkgang neemt”. In een verder „eerlijk en open gesprek” moest de bijbel – oh schrik – zelfs van zolder komen. Wat een „verslonzing”! Van der Vlies concludeert: de Heere zou er eigenlijk Zelf aan te pas moeten komen. Want „God is een God van wonderen.” Tegelijk: zo’n wonder is Hij allerminst aan ons verplicht. Blijft over het gebed, en de hoop op zijn „onmisbare, maar onverdiende zegen”. (PvO)

Felle De Krom is ook wat bescheiden

Fel van leer trekken, daar staat Paul de Krom (VVD) om bekend. Meestal richt hij zich op de PvdA, maar vorige week haalde hij ineens uit naar het CDA. Opmerkelijk. Hadden de fractievoorzitters Rutte (VVD) en Van Geel (CDA) onlangs niet gezellige onderonsjes in Suriname? Vanwaar dan toch deze botsing? Het CDA had tegen een motie van De Krom over aanscherping van het asielbeleid gestemd. Zijn tekst had de VVD’er rechtstreeks uit een opiniestuk van twee CDA’ ers in deze krant gehaald. „Als u in de media grote woorden en stoere taal gebruikt, moet u in de Kamer boter bij de vis leveren”, klaagde De Krom. Volgens Van Haersma Buma (CDA) is het niet netjes een motie in te dienen voordat een bewindspersoon antwoord heeft gegeven. Bovendien was de tekst nét wat te stellig. „Het is heus niet zo dat wij geen moties van de VVD willen steunen”, stelt de CDA’er. En dat zal hij morgen bewijzen, wanneer de Kamer stemt over nóg een motie van De Krom. Daarin verzoekt de VVD’er de regering voorstellen van het CDA in de media tot aanscherping van het vreemdelingen- en asielbeleid uit te werken en in voorstellen aan de Kamer voor te leggen. Van Haersma Buma is vereerd. En zegt vilein: „Al is De Krom wel bescheiden. Hij vraagt alleen CDA-voorstellen uit te voeren, niet die van de VVD.” (BR)

Bijdragen: Pieter van Os, Barbara Rijlaarsdam en Oscar Vermeer

    • Barbara Rijlaarsdam
    • Pieter van Os
    • Oscar Vermeer