‘Politiek moet vonnis niet idioot noemen’

De president van de Hoge Raad, Geert Corstens, vindt dat politici rechterlijke vonnissen niet moeten afkraken, zeker niet zonder de uitspraak te hebben gelezen. Hij zegt dat vanmorgen in De Pers. Het complete vraaggesprek is de moeite waard. Het ligt in de trein.

Rechterlijke uitspraken ‘idioot, belachelijk, onzinnig’ noemen tast in zijn ogen de goede verhoudingen aan tussen rechterlijke macht en politiek. Corstens heeft zijn oproep tot een civiel debat al eerder gedaan. Uit zorg om de rechtsstaat. Maar ontslaan van rechters die foute beslissingen nemen wijst hij af.

‘Als iemand voortdurend disfunctioneert, bijvoorbeeld niet op zittingen verschijnt of onder invloed rijdt, dan worden sancties getroffen’, zegt Corstens, maar: ‘Foute beslissingen kunnen nóóit een reden zijn voor ontslag. Daar hebben we hoger beroep en cassatie voor. Als een foute beslissing met zich mee zou kunnen brengen dat je wordt ontslagen, dan is de vraag: wie gaat die fout beoordelen? En voelt die rechter zich dan nog wel vrij om beslissingen te nemen?’

Corstens vindt niet dat wij hem of de andere rechters van Nederland als persoon moeten leren kennen, want zij spreken recht als onderdeel van een instelling, de rechterlijke macht. Toch zet hij de deur op een kier voor een verdere personalisering van de rechterlijke macht.

De president van de Hoge Raad is voorstander van de mogelijkheid dat rechters in meervoudige kamers een minderheidsoordeel publiceren. Dat geeft burgers en politici die niet tevreden zijn met een uitspraak de mogelijkheid zich te herkennen in wat een minderheid binnen een rechtsprekend college meent.

Ik denk dat de rechterlijke macht daardoor aan gezag zou kunnen winnen. Mensen die het niet eens zijn  met het meerderheidsstandpunt zien dan: aha, er is ook nog een minderheid die er anders over denkt, gelukkig zitten er ook nog verstandige mensen.

Alleen de wetgever kan de mogelijkheid open stellen om zulke afwijkende oordelen te publiceren. Voorlopig wil men liever eenheid uitstralen.

    • Marc Chavannes