MKB: Defensie traag bij schadeclaims om Apache

De afhandeling van de schadeclaims na het ongeluk met een Apachehelikopter in de Bommelerwaard in 2007 verloopt traag, zegt MKB Midden-Nederland. Zeker 1.100 van de 2.700 bedrijven die drie dagen zonder stroom zaten nadat de helikopter een hoogspanningskabel raakte, hebben nog geen schadevergoeding gekregen, zo zei een woordvoerder gisteren.

De achterstallige claims omvatten een bedrag van ongeveer 12 miljoen euro, aldus de ondernemersvereniging. Ook zijn veel bedrijven het niet eens met de voorgestelde hoogte van de vergoeding of weigeren ze een eigen risico van 40 procent op zich te nemen. Sommige ondernemers hebben zich teruggetrokken, aldus de woordvoerder.

Het ministerie van Defensie herkent zich niet in de beweringen en noemt de hoogte van het eigen risico „totale onzin”, aldus een woordvoerder gisteren. Volgens hem gaat het in een aantal gevallen om een eigen risico van 20 tot 30 procent. Defensie stelt dat van de 2.678 ingediende claims er nu 1.511 uitbetaald zijn. Verder zijn 876 claims afgehandeld, omdat de claims zijn ingetrokken of omdat er sprake was van dubbele claims. Verder heeft Defensie bij 251 bedrijven voorstellen gedaan, maar hebben zeker 200 ondernemers daar nog niet op gereageerd. Zeker 29 claims zijn ingewikkelder en daar wordt naar een oplossing gezocht, aldus de woordvoerder.

Defensie moet uit eigen budget 40 miljoen euro betalen om de schade te kunnen vergoeden. De Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw wikkelt voor Defensie de schadeclaims af. (ANP)