Lesbische bisschop in Zweden

De 55-jarige openlijk lesbische Eva Brunne is gisteren door aartsbisschop Anders Wejryd van de Zweedse lutherse kerk geïnstalleerd als bisschop van Stockholm. Eva Brunne leeft samen met een vrouw en heeft een kind geadopteerd.

Op 22 oktober stemde de Zweedse lutherse kerk in met de openstelling van het kerkelijk huwelijk voor homoseksuelen. Eerder gaf de Zweedse kerk steun aan een wet waarin het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor homo’s. Die wet werd op 1 mei van dit jaar van kracht. Tot dertig jaar geleden gold homoseksualiteit in Zweden als een ziekte.

Het onderwerp is binnen de Zweedse kerk niet onomstreden. Van de 249 aanwezige synodeleden stemden vorige maand slechts 176 leden voor de openstelling. Uit een peiling door de Göteborgs-Posten blijkt dat 18 procent van de Lutherse priesters in Gotenburg en omgeving geen huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen wil inzegenen.

De meeste christelijke kerken wijzen het homohuwelijk af. De met de Zweedse kerk verwante anglicaanse kerk noemde het Zweedse besluit „problematisch” en „een fundamentele herdefiniëring van de christelijke doctrine”.