Huis VS stemt in met zorgplan

Het streven van de Amerikaanse president Obama om het ziektekostenstelsel in zijn land drastisch te hervormen is een stap dichterbij gekomen. Het Huis van Afgevaardigden stemde zaterdag met een nipte meerderheid (225 om 220) voor een wetsvoorstel waaronder tientallen miljoenen onverzekerde Amerikanen een ziektekostenpolis moeten krijgen. De hervorming geldt als Obama’s belangrijkste binnenlandse project. De president sprak dan ook van een „historisch” besluit.

De doorbraak in het Huis kwam nadat de Democratische voorzitter, Nancy Pelosi, tegemoet was gekomen aan het anti-abortusstandpunt van een aantal conservatieve partijgenoten. Uiteindelijk stemden nog 39 van de 258 Democraten mee met de Republikeinen, die zich nagenoeg en bloc tegen het voorstel voor hervorming van de zorg keerden.

De kern van de tweeduizend pagina’s tellende ‘Affordable Health Care for America Act’ is dat burgers verplicht worden een ziektekostenverzekering af te sluiten, op straffe van een boete. Zij die de premie niet kunnen betalen, krijgen steun van de overheid, of van hun werkgever, die hiertoe belastingkortingen krijgt. Geschatte kosten: 1.050 miljard dollar voor de komende tien jaar. Om dit alles te betalen worden onder meer de topinkomens strenger belast.

Na de stemming in het Huis is nu de Senaat aan zet. Daar is het wetgevend proces in een minder vergevorderd stadium. Twee commissies, van Financiën en van Volksgezondheid, hebben twee voorstellen aangenomen die op belangrijke punt van elkaar verschillen. Grootste dispuutpunt is de komst van een publieke zorgverzekeraar die gaat concurreren met particuliere verzekeraars, in de hoop de premies omlaag te krijgen.

Het is nog onduidelijke hoe de Democraten in de Senaat, die een ruime meerderheid hebben, beide voorstellen gaan verenigen.Als de Senaat het eens is, moet nog een consensus met het Huis bereikt worden, waarna nog een stemronde in de Senaat volgt. (AP, CNN, BBC)

Lees meer over Obama’s plannen op nrc.nl/obama