De Chinese Muur

Twintig jaar na de val van de Muur is het maar moeilijk te bevatten dat het niet veel had gescheeld of het autocratische China was ook ten val gekomen. Voor de pro-democratische beweging in China kwam Berlijn een half jaar te laat.

De conclusies van verscheidende studiegroepen in Chinese staatsdienst waren dan ook eensluidend: het neerslaan van de protestbeweging was een correcte beslissing geweest. Immers, als in China hetzelfde was gebeurd als in Oost-Europa na Berlijn, dan was de chaos compleet geweest. De komst van de democratie was daar gepaard gegaan met grote sociale onrust. En zo werd een nieuwe mythe geboren: wat goed was voor Europa, was zeker niet goed voor China.

Dat bijna alle Chinezen daar vandaag de dag net zo over denken als hun onderdrukkers destijds is onfortuinlijk, maar verklaarbaar. Maar dat velen buiten China daar met het verstrijken der jaren begrip voor hebben gekregen, is op z’n minst kwalijk.

In de maanden voorafgaand aan het Chinese staatsgeweld bloeide het vrijheidsdenken in China als nooit tevoren en de hoop op politieke openheid was meer dan sluimerend aanwezig. Net zomin als de val van de Muur aan de andere kant van de globe kon worden voorspeld, werd hier rekening gehouden met het einde van de eenpartijstaat. Maar de gedachte aan repressie was verder weg dan ooit. En gaandeweg werd wel degelijk door steeds meer Chinezen voor mogelijk gehouden dat het democratisch proces ook een kans was voor China.

Wat het getergde communistische land er na het bloedbad en na Berlijn voor terug kreeg was welvaart. De Muur bleek een katalysator voor economische voorspoed in de hele regio. Maar het verlangen naar democratie werd alle hoop ontnomen. Het Westen hielp daar een handje bij door de Chinese autocratie haar gelijk te geven: in China ging nieuwe rijkdom en het machtsmonopolie van één partij wel heel mooi samen, zo concludeerden steeds meer mensen. De macht van de Chinese markt had alle kritiek verstomd, zelfs die uit het vrije Westen. Sindsdien staat de Chinese Muur steviger dan ooit.

    • Floris-Jan van Luyn