Werkloosheid in de VS boven 10 procent

De Amerikaanse werkloosheid is de psychologische grens van 10 procent gepasseerd. De werkloosheid in de VS is daarmee op het hoogste punt van de laatste 26 jaar gekomen.

Het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid heeft de cijfers over oktober gisteren bekendgemaakt. Sinds het begin van de crisis zijn 7,3 miljoen Amerikanen werkloos geworden.

De cijfers onderschrijven dat de Amerikaanse economie een ‘baanloos herstel’ doormaakt. Vorige week werd bekend dat de economie met 3,5 procent is gegroeid en daarmee is strikt genomen de meest langdurige Amerikaanse recessie sinds de Grote Despressie voorbij. Maar Amerikaanse burgers lijden nog onder die neergang.

Het werkloosheidscijfer is ook nog geflatteerd doordat Amerikanen die onvrijwillig in deeltijd moeten werken of de laatste vier weken niet meer actief naar een baan gezocht hebben niet in de cijfers terugkomen. Het percentage Amerikanen dat werkloos is of meer zou willen werken bedraagt nu 17,5 procent.

De zorgsector is de meest in het oog springende branche: hier groeit het aantal banen. Dat is het gevolg van directe overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren.