RBS blijft voorlopig in de problemen

Royal Bank of Scotland (RBS) denkt dat het risico is afgenomen om in een financieel Armageddon ten onder te gaan. Maar de Britse bank is niet veel optimistischer over het tempo waarin zij weer gezond zal worden.

Er waren bij de cijfers over het derde kwartaal wel wat redenen om te juichen. De netto rentemarge (het rendement dat RBS boekt op zijn bezittingen, na aftrek van de financieringskosten) was met 1,75 procent beter dan verwacht. Dat duidt erop dat RBS erin is geslaagd een deel van zijn hogere kredietlasten door te geven aan klanten. Bovendien heeft de kredietverstrekker zijn financieringsprofiel verbeterd door 9 miljard pond aan deposito’s binnen te halen, terwijl zijn zakenbankdivisie blijft profiteren van de opleving van de obligatiemarkten.

Maar er is meer dan genoeg tegenwind om de 25,5 miljard pond aan nieuwe staatssteun en de extra verzekeringen tegen kredietverliezen te rechtvaardigen. Zonder extra kapitaalinjectie had RBS overweldigd kunnen worden door de aanhoudende verliezen. De zogenoemde ‘Tier 1 ratio’ was eind juni gedaald van 6,4 naar 5,5 procent, gevaarlijk dicht bij het niveau van 5 procent waarop de noodkapitaalbuffers van Lloyds en RBS worden geactiveerd.

Betalingsachterstanden en faillissementen zorgen voor pijn, hoewel RBS denkt dat het onwaarschijnlijk is dat ze het huidige hoge niveau zullen overtreffen. Ook de toezichthouders zorgen ervoor dat de bank het lastig heeft. De daling van het kernkapitaal weerspiegelt deels een stijging van risicovolle bezittingen. De helft van de stijging van 47 miljard pond van het afgelopen kwartaal werd veroorzaakt door de verminderde kredietwaardigheid van verzekeraars, hetgeen betekent dat meer kapitaal achter de hand moet worden gehouden voor de door deze firma’s verzekerde bezittingen.

Dat zal geen telkens terugkerend probleem zijn, in tegenstelling tot de kapitaalvoorschriften op basis van de Basel II-overeenkomst. Naarmate de verliezen op diverse soorten leningen toenemen, moet RBS daardoor steeds meer kapitaal reserveren. Bovendien heeft RBS veel staatsobligaties gekocht, overeenkomstig de jongste liquiditeitsvoorschriften van de Britse toezichthouder. De bank zegt tot 2013 voor nog eens 40 miljard pond aan Britse staatsobligaties te zullen verwerven. Dat zou RBS volgens Crédit Suisse 600 miljoen pond aan misgelopen rente kunnen kosten.

De behoedzaamheid van topman Stephen Hester is waarschijnlijk terecht. Met de overheidsgaranties zal RBS een kernkapitaal hebben van 11,1 procent. Maar iedere suggestie dat de buffers van RBS te ruim bemeten zijn, lijkt misplaatst.

Nicholas Paisner

    • Nicholas Paisner