Nierdialyse kan leiden tot sterfte

In het medisch-wetenschappelijk onderzoek is men wel gewend dat nieuwe resultaten leiden tot te hoopgevende of panische berichten in de dagbladen. Een goed voorbeeld waar de verschillende kranten telkens weer intuinen vormt berichtgeving over bevolkingsonderzoeken. Als in de bevolking blijkt dat een relatie wordt gevonden tussen de hoeveelheid koppen koffie die iemand per dag drinkt en verminderd voorkomen van diabetes mellitus, suggereren de krantenkoppen onterecht een causaal verband tussen beiden. nrc Handelsblad maakt het op de voorpagina van 29 oktober jongstleden al te bont door te stellen dat nierdialyse tot sterfte kan leiden. U moet zich voorstellen wat er gebeurt als er geen dialyse zou bestaan. Dan zouden alle patiënten binnen enkele maanden overleden zijn. Verderop in het binnenwerk valt gelukkig te lezen wat er nu echt aan de hand is. Leidse onderzoekers laten zien dat het verhoogde jaarlijkse sterfterisico bij dialysepatiënten niet alleen uit veelvuldig optreden van hart- en vaatziekten kan worden verklaard, maar ook voornamelijk door infectieuze complicaties en kanker.Een belangrijke bevinding, die een genuanceerde krantenkop verdient.

Voorpagina en wetenschap 29-10-09

    • Liffert Vogt Internist-Nefroloog in Opleiding