Licht in de kwikkwestie 8

De brief van L.F. Feiner eindigt met de opmerking dat het gloeilampverbod ons dwingt om spaarlampen te gebruiken, ook wanneer dat kostenverhogend is.Dit is volkomen juist, maar klinkt erger dan het is. In ons huishouden brandt ongeveer de helft van de lampen minder dan een kwartier per dag. Dan werkt een spaarlamp kostenverhogend, maar dat kost hoogstens 4 euro per lamp per jaar.Maar de andere andere helft brandt gemiddeld acht uur per dag. Spaarlampen besparen dan globaal 20 euro per lamp per jaar.Zelfs als wij alle gloeilampen door spaarlampen zouden vervangen, dan levert dat toch nog een flinke besparing op. Uitgaande van de brandduur per jaar, de verhouding lichtopbrengst per watt, het aantal schakelingen per jaar, het maximale aantal schakelingen per lamp, het maximale aantal branduren per lamp, de prijzen van gloeilampen en spaarlampen, het aantal watts en de prijs per kilowattuur zijn de kosten per jaar voor ieder huishouden, kantoor of fabriek te berekenen.

Wetenschapsbijlage 31-10-09

    • H.C. Manson Beetsterzwaag