Islam in de peiling

Het goede van Wilders is dat hij emoties verwoordt die bij een grote groep Nederlanders leven. De vraag is alleen of die emoties terecht zijn. Is de angst voor de islam gegrond, of berust deze op desinformatie? Gallup, `s werelds grootste organisatie voor opinieonderzoek, doet het laatste vermoeden, getuige het artikel `Islam in de peiling` (NRC Wetenschap 24/25 oktober) . Uit een Gallup-onderzoek onder 50.000 moslims uit 35 landen met een islamitische meerderheid, blijkt namelijk dat de angst niet strookt met de feiten. De meerderheid van de ondervraagden bewondert onze vrijheid en verlangt naar democratie, getuige de roep om politieke participatie en transparantie, die met de dag luider wordt in de islamitische wereld. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel moslims religie van politiek scheiden en zich in de eerste plaats zien als burgers met rechten en niet als mensen met een bepaald geloof. Verder verschilt hun veroordeling van het terrorisme niet van die van ons en ervaren zij, net als wij, het verlies aan traditionele waarden als negatief. Al met al klinkt uit het Gallup-onderzoek de geruststellende boodschap op: wees niet bang, moslims zijn net als wij. Die boodschap impliceert dat de mening van Wilders over de islam voortkomt uit onbetrouwbare vooringenomenheid en niet het resultaat is van betrouwbaar empirisch onderzoek, met alle consequenties van dien wat de houdbaarheid van de PVV betreft. De vrijheid die daarin wordt beleden reikt dan ook niet verder dan die van een eendagsvlieg.

Wetenschapsbijlage 24-10-09

    • Wouter ter Heide