De griep bij de tegenvoeters

In de Wetenschapsbijlage wordt geopperd dat de verspreiding van de grieppandemie in Australië mogelijk langzamer is verlopen dan straks bij ons het geval zal zijn, omdat het een dunbevolkt land is. Dat laatste is juist als we het aantal inwoners verdelen over de totale oppervlakte van het land, maar dat is in dit verband niet relevant. Volgens VN-statistieken is Australië sterker geürbaniseerd dan Nederland. De meerderheid van de bevolking woont in de vijf grootste steden die tussen de 1 en 4 miljoen inwoners hebben. Hoogstens zou men de stelling kunnen poneren dat de verspreiding van Sydney naar Melbourne of Brisbane langzamer verloopt dan van Amsterdam naar Maastricht, maar dan blijft nog altijd staan dat alle grote steden internationale vliegverbindingen met de buitenwereld hebben. Voor de slag om de arm die het artikel aanhoudt lijkt dus niet zoveel aanleiding te zijn.

Wetenschapsbijlage 31-10-09

    • Joost Dirkzwager