Van Lanschot maakt weer winst

Amsterdam, 6 nov. - Van Lanschot Bankiers heeft nog steeds last van de recessie, maar wist - anders dan in het tweede kwartaal - wel weer winst te maken in het derde kwartaal. De bank moest forse voorzieningen treffen voor slechte leningen. De winst kwam voornamelijk uit hogere provisies op beleggingen. Van Lanschot meldt verder dat de bank als gevolg van het omvallen van DSB- bank een evenredige bijdrage zal moeten leveren aan het depositogarantiestelsel. Hoe hoog die bijdrage is, is nog niet bekend.