Steun kabinet Almere-A`dam

ROTTERDAM, 6 NOV. Het kabinet steunt het streven van Amsterdam om uit te groeien tot een dubbelstad. Daartoe mag Almere buitendijks bouwen, in het IJmeer. Pagina 3.