'Steun duostad A'dam-Almere'

Het kabinet steunt het streven van Amsterdam en Almere om uit te groeien tot een zogenoemde dubbelstad. Daartoe mag Almere buitendijks bouwen in het IJmeer. Ook kan een brug of een tunnel tussen Amsterdam en Almere in het IJmeer worden gebouwd, mits de aanleg van deze verbinding niet te duur is. Bij te hoge kosten, zoals de 5 miljard euro uit een eerste kostenraming, zou een verbreding van de huidige Hollandse Brug als alternatief kunnen dienen.

Dat is volgens welingelichte bronnen de strekking van een voorstel dat vandaag in de ministerraad wordt besproken.

Het kabinet steunt Almere in het bouwen van zestigduizend woningen tot 2030 voor de bevolking in het noordelijke deel van de Randstad. Het plan maakt het volbouwen van waardevolle landschappen in de Randstad, zoals het Groene Hart en Waterland, overbodig.

De bouw moet Almere in omvang verdubbelen en een gevarieerde bevolkingssamenstelling geven. Het kabinet zou willen meebetalen aan de vestiging van een hogeschool en veel meer arbeidsplaatsen in de forensenstad willen creëren.

De bouw van woningen in het IJmeer is onder omwonenden en natuurbeschermers omstreden. Ook de bouw van een tunnel of brug ligt gevoelig. Het kabinet wil eerst meer onderzoek voor het besluit over de aanleg van de zogenaamde IJmeerlijn, een nieuwe spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam.

Lees meer over dubbelstad Almere op pagina 18

    • Arjen Schreuder