R`dam openbaart plan stadskantoor

Rotterdam, 6 nov. - Op aandringen van een raadsmeerderheid heeft het Rotterdamse college toegezegd het juryrapport over het nieuw te bouwen stadskantoor openbaar te maken. Vier architectenbureaus die vergeefs meedongen naar de opdracht plaatsen kanttekeningen bij de keuze voor Rem Koolhaas. Zij claimen dat de beoordelingscommissie de uitkomst van een publieksenquête heeft genegeerd. Verder twijfelen de verliezers of Koolhaas binnen het voorgeschreven budget (65 miljoen euro) is gebleven, en of zijn ontwerp wel voldoet aan de duurzaamheidseisen.