Kabinet voor dubbelstad A'dam-Almere

Het kabinet steunt het streven van Amsterdam en Almere om uit te groeien tot een dubbelstad. Daartoe mag Almere buitendijks bouwen, in het IJmeer.

Ook kan een brug of een tunnel voor openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere worden gebouwd, mits de aanleg van deze zogenoemde IJmeerverbinding niet te duur uitvalt. Bij te hoge kosten, zoals de vijf miljard euro uit een eerste kostenraming, zou verbreding van bijvoorbeeld de Hollandse Brug als alternatief kunnen dienen.

Dat is volgens welingelichte bronnen de strekking van een voorstel dat vandaag in de ministerraad zou worden besproken.

Het kabinet steunt het streven van Almere om in 2030 zestigduizend woningen te bouwen ten behoeve van de bevolking in het noordelijke deel van de Randstad. Die uitbreiding maakt het volbouwen van waardevolle landschappen in de Randstad, zoals het Groene Hart en Waterland, overbodig.

Bovendien moet de bouw bijdragen aan een evenwichtiger opbouw van de stad Almere. Het kabinet wil meebetalen aan de vestiging van een hogeschool in Almere, en ook steunt het kabinet het streven van de stad om honderdduizend arbeidsplaatsen in de forensenstad te creëren.

De bouw van woningen in het IJmeer is onder omwonenden en natuurbeschermers omstreden. Omliggende gemeenten als Waterland zijn tegen de bouw van zo’n IJland, zoals de wijk door Almere is genoemd. Ook de bouw van een tunnel of brug voor openbaar vervoer ligt gevoelig. De provincie Noord-Holland sprak zich eerder uit tegen zo’n spoorverbinding in het IJmeer.

Hogeschool Windesheim uit Zwolle is betrokken bij de plannen voor de hogeschool in Almere. De ministeries van VROM en Onderwijs zouden respectievelijk 17 en 20 miljoen euro moeten bijdragen, de provincie en gemeente 35 miljoen, aldus de Almeerse wethouder Martine Visser (CDA/ChristenUnie). De Hogeschool van Amsterdam heeft eerder vijf opleidingen opgezet in Almere. De opzet van Windesheim is veel breder. De nieuwe hogeschool zou circa dertig opleidingen moeten aanbieden. Visser zei vanochtend te streven naar een groei tot 7.000 hbo-studenten in vijftien jaar.

    • Arjen Schreuder