Graf van 2.600 jaar oud bij Oss gevonden

Rotterdam. Onder een van de grootste grafheuvels van Nederland, ten zuiden van Oss, is een bijzonder rijk graf van 2.600 jaar oud gevonden. Uniek aan deze opgraving is ook dat de resten niet ter plaatse zijn onderzocht, maar eerst in blokken naar een laboratorium zijn overgebracht. Met behulp van röntgenonderzoek konden zo 525 zeer kleine en fragiele bronzen voorwerpen uit het graf worden geborgen. Door deze voorwerpen (onder meer met brons beslagen paardenleidsels) konden de Leidse onderzoekers een ongewoon gedetailleerde reconstructie maken van het begrafenisritueel uit de vroege IJzertijd. Zo werden de resten van de brandstapel bedekt met heideplaggen. De as van de dode kwam in een urn tussen de plaggen. Het geheel werd 40 meter breed en 1,5 meter hoog. De IJzertijd was een periode waarin de maatschappij werd gedomineerd door vaak vechtlustige lokale machthebbers. Gisteren opende in het Museum Jan Cunen in Oss een tentoonstelling met alle vondsten.