Durf toch te groeien!

Vandaag besluit het kabinet over het plan om Almere fors uit te breiden.

Denk groot. Verbind Almere en Amsterdam met een brug.

In het verleden konden steden en regio’s opbloeien dankzij soms rigoureuze maatregelen en grote investeringen die op korte termijn niet rendabel leken. De doorbraken van de Franse architect Haussmann in Parijs in de negentiende eeuw waren kostbaar en niet geheel economisch verantwoord, in eerste instantie. Maar ze leidden uiteindelijk tot meer investeringen en een hogere grondwaarde. Ook de Amsterdamse grachtengordel is een dergelijke ingreep. En de Deltawerken hebben ook die aandacht afgedwongen. Gaat dit ook gebeuren bij de volgende generatie aan ingrepen?

Nederland heeft de MKBA’s, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyses, een instrument waarmee we de waarden van dergelijke ingrepen menen te kunnen vaststellen. Maar worden in deze MKBA’s de toekomstwaarden op de lange termijn wel voldoende meegeteld? Calculeert Nederland zich niet dood?

Laten we bijvoorbeeld hopen dat een dergelijke MKBA niet de ontwikkeling van Almere dwarsboomt. Vandaag beslist het kabinet over de ‘Schaalsprong Almere’, een uitbreidingsplan, mede bedoeld om de groei van Amsterdam op te vangen. Amsterdam heeft internationale potentie, en is een ‘metropoolregio’. Het kabinet bedacht terecht dat zuidelijk Flevoland ruimte heeft voor verdere groei van de regio. Maar om mensen en bedrijven aan te trekken moet er wel meer gebeuren dan alleen wat zandopspuitingen.

Almere moet direct worden verbonden met Amsterdam. De Hollandse brug – tussen Muiderberg en Almere – is te smal en te ver weg van Amsterdam. Een directere verbinding tussen Amsterdam en Almere is nodig: de IJmeerlijn. En door deze openbaarvervoerlijn als een tunnelbrug of Erasmusbrug te ontwerpen, kan er ook met een zekere trots over of doorheen worden gereisd.

Almere moet de voorzieningen krijgen die bij een stadsdeel van 350.000 inwoners passen. Er moet een hogeschool of universiteit zijn. Een nieuw cultureel instituut maakt het IJmeer de centrale baai voor de metropool. Dat trekt mensen over de brug. Dat maakt Almere één met Amsterdam.

Winy Maas is architect en stedenbouwkundige, ontwerper van de Schaalsprong en hoogleraar architectuur aan de TU Delft.

    • Winy Maas