'Dit jaar wellicht nog geen deal over klimaat'

Er komt geen bindend klimaatakkoord op de klimaattop van volgende maand in Kopenhagen. Dat zeggen onderhandelaars die deze week bijeen waren in Barcelona.

Betrokkenen lijken zich tevreden te stellen met een politiek raamwerk, waarin landen zich uitspreken over de verplichtingen die zij bereid zijn aan te gaan. Volgend jaar zou dan op basis van die toezeggingen moeten worden onderhandeld over de manier waarop die juridisch worden verankerd.

De conferentie in Barcelona was de laatste mogelijkheid voor diplomaten om het eens te worden over een onderhandelingstekst, die als basis had moeten dienen voor de conferentie in Kopenhagen. In die tekst zitten echter nog zoveel twistpunten, dat het uitgesloten lijkt dat die voor 18 december, als Kopenhagen afloopt, allemaal zijn opgelost.

Een van de struikelblokken blijft de onwil van de Verenigde Staten om zich vast te leggen op bindende afspraken, zeker zolang China niet hetzelfde doet. De Amerikanen willen om die reden ook af van het Kyoto-protocol, dat in 1997 werd gesloten en in 2012 afloopt. De VS hebben Kyoto nooit geratificeerd.

Ontwikkelingslanden, waar de gevolgen van klimaatverandering waarschijnlijk het grootst zijn, vrezen echter dat ontmanteling van Kyoto de rijke landen de kans biedt om toekomstige verplichtingen niet na te komen. Zij liepen deze week in Barcelona weg uit protest tegen het gebrek aan voortgang.

De Europese Unie is voorzichtiger dan in het verleden om harde toezeggingen te doen. Zo werd vorige week weliswaar gezegd dat vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard euro nodig is om klimaatverandering te bestrijden, maar weigerde de EU te zeggen hoeveel ze daaraan wil bijdragen.

Alles over klimaatverandering via nrc.nl/kopenhagen