Cyrthe weet niks van couppoging bij Telegraaf Media Groep

Volgens Marcel Boekhoorn probeerde Cyrte mede met zijn hulp de macht over te nemen bij Telegraaf Media Groep. Maar Cyrte ontkent en Boekhoorn blijft nu met zijn aandelen zitten.

„Een laaielichter met een stropdas.” Ondernemer Marcel Boekhoorn had gisteren geen goed woord over voor topman Frank Botman van investeringsmaatschappij Cyrte. De verhouding tussen de twee is zo verziekt dat de man die gewend is „alles af te doen met handjeklap” naar de rechter stapte. De ruzie gaat over aandelen in de Telegraaf Media Groep (TMG) die Boekhoorn op aandringen van Botman kocht en volgens hem ieder moment weer kon verkopen aan Cyrte voor het aankoopbedrag.

De miljardair uit Rhenen, onder meer eigenaar van dagblad De Pers, wil Botman nu dwingen zich aan die afspraak te houden of 30 miljoen euro schadevergoeding te betalen. Botman zegt van geen afspraak te weten. Cyrte, opgezet door mediamagnaat John de Mol en nu voor 85 procent in handen van verzekeraar Delta Lloyd, is niet van plan de aandelen over te nemen. Zij betwist dat de afspraken ooit gemaakt zijn.

Boekhoorn was tijdens het getuigenverhoor gisteren op zijn gemak. Met zijn armen over elkaar en zijn Italiaanse instappers uitgeschopt, zat hij op zijn sokken uit te wijden over de „manier waarop deze man zaken doet”. Zijn stortvloed aan woorden om de gang van zaken te beschrijven, onderbrak hij alleen op instructie van de rechter of na een wapperende hand van zijn advocaat, die hem gebaarde rustig aan te doen.

Wat zat Boekhoorn zo dwars? Eind maart 2008 zou Botman hem benaderd hebben met twee plannen: neem een belang van 5 procent in TMG en zet samen met mij een nieuw fonds op. Twee plannen die weinig met elkaar te maken lijken te hebben, maar volgens Boekhoorn laten zien dat Botman zich niet aan zijn afspraken houdt.

Met het eerste plan, de aandelen in TMG, zou Cyrte „een coup voorbereiden” tegen het huidige bestuur van TMG. Cyrte had al een belang van ruim 10 procent in TMG en zou bezig zijn andere aandeelhouders te polsen of ze wilden meedoen. „Botman was goed bevriend met vastgoedhandelaar Jan Dirk Paarlberg, die 7 procent van de aandelen bezit en wilde samen met mij en nog wat anderen het beleid bij TMG veranderen”, verklaarde Boekhoorn. „We zouden samen een vuist maken.”

Botman zou regelen dat het bestuur van TMG onder druk werd gezet en dat de beschermingsconstructies die de grootaandeelhouder van TMG, de familie Van Puyenbroek, had opgeworpen werden aangevallen. Verder zou hij, en dat was voor Boekhoorn het belangrijkste, regelen dat „probleemkind” De Pers bij TMG werd ondergebracht.

Boekhoorn had twijfels. Hij investeert anders nooit in beursgenoteerde bedrijven, maar hij werd over de streep getrokken door de garantie van Botman. Hij legde de afspraken alleen niet schriftelijk vast. „Dat zou volgens Botman voor problemen met de AFM zorgen.” Wat die problemen precies waren, wist hij niet.

„Een onzinverhaal”, zegt de woordvoerder van Delta Lloyd. „Als het strafbaar was geweest, had hij zich nu ook niet op die afspraak kunnen beroepen.” Net zo onzinnig als het verhaal over de coup. „De filosofie van Cyrte is samen te werken met de bedrijven waarin zij participeert, niet om de boel over te nemen.”

Rond die tijd speelde nog iets anders. Botman wilde samen met Boekhoorn een nieuw fonds oprichten: project ‘BoBo’. Botman zou door topman Niek Hoek van Delta Lloyd gevraagd zijn 800 miljoen euro te investeren. „Ik heb daarvoor samen met Cyrte een investment summary gemaakt, dat heeft me alleen al tonnen gekost”, zei Boekhoorn. „Hoek was volgens Botman enthousiast over onze plannen, maar toen ik later een bespreking met hem had, bleek dat hij van niets wist. Botman had de stukken nooit laten zien.”

Het nieuwe fonds zou investeren in bedrijven die China wilden veroveren met bancaire diensten via de mobiele telefoon en mobiel gokken. Botman vroeg hiervoor een aanbrengprovisie van 10 procent, volgens Boekhoorn om zo van John de Mol af te kunnen komen. „Botman wilde het aandelenpakket van John de Mol in Cyrte overnemen, daar had hij die provisie voor nodig. Maar daar heeft hij John niks van verteld, kan ik je verklappen.”

Boekhoorn en zijn ‘achterban’, onder wie oud-ABN Amro-bestuurder Wilco Jiskoot en ex-Ahold-bestuurder Cees van der Hoeven, vonden deze provisie absurd. Op zijn boot in Zuid-Frankrijk liet Boekhoorn Botman weten dat hij 5 procent contant kon krijgen als de deal was gesloten en dat hij de andere 5 procent zelf zou moeten investeren.

Ondertussen was de voorbereiding van de ‘coup’ in volle gang. Op 28 mei 2008 verwierf Boekhoorn zijn aandelenpakket van 5 procent in TMG. Een week daarvoor had zijn vriend Victor Muller, topman van sportautofabrikant Spyker, hem nog gewaarschuwd. Na een afspraak in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar Boekhoorn kantoor houdt, zou Muller hebben gezegd: „Ik ben een keer ongelofelijk belazerd door Botman. Ga niet af op zo’n mondelinge afspraak.” Boekhoorn besloot ter plekke Botman te bellen om verhaal te halen. „Hij zei: hou op met zeuren, ik zorg ervoor dat jij altijd je poen terugkrijgt. Toen was ik gerustgesteld.”

Dat was van korte duur. Botman had volgens Boekhoorn beloofd een buitengewone aandeelhoudersvergadering te organiseren om het bestuur van TMG onder druk te zetten, maar er gebeurde weinig. Ook het plan om De Pers van de hand te doen kwam niet van de grond, door reorganisaties bij TMG. Boekhoorn wilde daarop van zijn TMG-aandelen af.

Op 10 september 2008 zou Botman hem nog 10 procent rente hebben beloofd bovenop de aankoopprijs van de aandelen als hij kon wachten tot Kerstmis. Maar op 17 november kreeg het verhaal een andere wending. „Hij zat er als een pisang bij, verslagen”, verklaarde Boekhoorn. „Het zou het einde van zijn carrière betekenen als hij Cyrte zonder overleg had gebonden aan zijn afspraak met mij. Hij zei: ik heb alleen bedoeld dat ik je aandelen tegen kostprijs zou overnemen bij een openbaar bod.” Boekhoorn bood zijn pakket toen nog aan bij Delta Lloyd en bij de familie Van Puyenbroek, maar ook dat werd niks. Een gang naar de rechter was zijn laatste optie.

En toen, in het nauw gedreven door de herhaalde vraag van de advocaat van Cyrte waarom hij nou toch in TMG had geïnvesteerd, kwam het hoge woord eruit. Met overslaande stem zei Boekhoorn: „Ik wilde gewoon van De Pers af.”

    • Nelleke Koops