correcties & aanvullingen

In ‘Het is de leraar, ‘stupid’’ (pagina 10, 5 nov.) heet Marja van den Heuvel-Panhuizen per ongeluk Marjo. De hoogleraar didactiek reken-wiskundeonderwijs vindt dat er wel degelijk onderzoek is dat het positieve effect laat zien van realistische rekenmethoden.