China en de Berlijnse Muur

Tot mijn verrassing wordt de val van de Berlijnse Muur, komende week een jaar geleden, in de Chinese media helemaal niet doodgezwegen. Niet alleen de Engelstalige, maar ook de Chineestalige media besteden ruimschoots aandacht aan de ondergang van het communistische Oost-Duitsland. Ik nam tot vandaag eigenlijk voetstoots aan dat de Chinese media opdracht hadden om

De ondergang van het communisme is door Chinese leiders altijd bestempeld tot een onbespreekbaar onderwerp. (Foto AFP)

De ondergang van het communisme is door Chinese leiders altijd bestempeld tot een onbespreekbaar onderwerp. (Foto AFP)De ondergang van het communisme is door Chinese leiders altijd bestempeld tot een onbespreekbaar onderwerp. (Foto AFP)

Tot mijn verrassing wordt de val van de Berlijnse Muur, komende week een jaar geleden, in de Chinese media helemaal niet doodgezwegen. Niet alleen de Engelstalige, maar ook de Chineestalige media besteden ruimschoots aandacht aan de ondergang van het communistische Oost-Duitsland.

Ik nam tot vandaag eigenlijk voetstoots aan dat de Chinese media opdracht hadden om de sloop van het IJzeren Gordijn in 1989 te negeren, net zoals twintig jaar geleden. De ondergang van het communisme en van het Warschau-pact is door Chinese leiders altijd bestempeld tot een onbespreekbaar onderwerp in de Chinese media.

Twintig jaar geleden leek ook de Chinese Communistische Partij te bezwijken. In zijn geheime dagboeken beschreef toenmalig premier Zhao Ziyang hoe nerveus de leiders in dat jaar waren en waarom zij destijds keihard iedere roep om democratie onderdrukten. En dat doen tot op de dag van vandaag.

Niettemin stonden vandaag in de grote Chinese kranten zakelijke artikelen over het Duitsland van na de val van de muur, inclusief gesprekken met getuigen en een selectie van de talrijke schitterende foto’s. Overigens wordt wel gezwegen over de bijdragen van Chinese kunstenaars aan het project Mauersteine.

Premier Zhao Ziyang (rechts) met partijleider Deng Xiaoping, in 1987. (Foto AFP)
Premier Zhao Ziyang (rechts) met partijleider Deng Xiaoping, in 1987. (Foto AFP)

Het meeste materiaal is afkomstig van de persbureau’s. Een goede journalistieke aanleiding was natuurlijk ook het feit dat de president van de Tsjechische Republiek deze week het Verdrag van Lissabon heeft ondertekend.

De meeste Chinese media zien, mede dankzij vaak door Reuters geciteerde woordvoerders van het Instituut Clingendael in Den Haag, het verband tussen de eenwording van Duitsland en de Europese integratie heel scherp.

Immers Europese zorgen, bij onder anderen premier Thatcher, president Mitterrand en de premier Lubbers, moesten weggenomen worden met verbreding en verdieping van de EU en de NAVO naar het oosten, lazen de lezers van bijvoorbeeld Nanfang Zhoumo vandaag.

Geen van de Chinese kranten gaat tot nu toe diep in op de oorzaken van de val van het communisme in Europa. De enige uitzondering die ik tot nu toe heb kunnen vinden is de Yazhou Youkan, een economisch weekblad in Guangzhou en Hongkong.

De commentator vindt dat de Russische, Oost-Duitse en Poolse leiders van weleer verantwoordelijk waren voor de ondergang van het Sovjet-communisme. Zij zouden zich geconcentreerd hebben op politieke hervormingen en niet op de economie.

,,In China werd de afgelopen dertig jaar prioriteit gegeven aan de economie en het socialisme met Chinese karakeristieken’’, aldus het weekblad dat overigens Mao’s politieke experimenten onbesproken laat.

Hoe dan ook, de val van de Muur wordt niet verzwegen en dat is interessant.  En ik ben benieuwd of dat een vervolg krijgt op de levendige Chinese sites.

    • Oscar Garschagen