BZ wil snijden in posten

De Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland gaan op de schop. Mogelijk wordt een aantal posten op den duur gesloten. In elk geval zal bij een aantal ambassades het takenpakket worden verkleind. Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

In het vervolg zal meer per land worden bekeken wat de noodzakelijke kerntaken voor de ambassade moeten zijn. „Hiermee wordt het uitgangspunt verlaten dat ook de kleine ambassades op het volledige spectrum van alle denkbare taken inzetbaar moeten zijn”, aldus Verhagen. Hij wil meer samenwerken met andere EU-landen. Dat kan bijvoorbeeld bij consulaire aangelegenheden. Nederlanders zullen dan voor paspoorten of als zij gestrand zijn bij een post van een ander EU-land moeten aankloppen. Ook moeten ambassades per regio taken gaan bundelen.

De veranderingen vloeien voort uit de bezuinigingen bij de overheid. Als gevolg van de afspraken in het regeerakkoord moet Buitenlandse Zaken 391 volledige arbeidsplaatsen inleveren. Een kwart hiervan zal in het buitenland moeten worden gevonden. Nederland heeft nu 160 diplomatieke vertegenwoordigingen. Hier werken in totaal 1.475 mensen die vanuit Nederland zijn uitgezonden; 375 van hen zijn afkomstig van andere departementen dan Buitenlandse Zaken. Voorts telt de Buitenlandse Dienst nog 2.280 lokale medewerkers.